Email 7 december 2017

Beste collega aanspreekpunt informatieveiligheid,

Als opvolging vanuit de kickoff vergadering in oktober willen we volgende punten meegeven:

 • Uitvoeren risicoanalyse
  We kregen verschillende signalen dat het tijdspad welke we voorstelden wat te snel gaat. We vragen dan ook dat de uitvoering van de risicoanalyse uiterst tegen eind december is uitgevoerd. Na de kerstvakantie wordt de risicoanalyse opgevraagd door de informatieveiligheidsconsulent van je CLB-net. Op basis van de documenten wordt een anonieme verwerking gedaan om op sector niveau de noden in kaart te brengen. De werkgroep informatieveiligheid kan dan hiermee aan de slag om de prioriteiten voor de sector te bepalen en hierin ondersteuning te voorzien.
 • Opmaken van een actieplan
  Het opmaken van een actieplan op basis van de risicoanalyse, welk u in overleg met de cel informatieveiligheid opmaakt, dient afgewerkt te zijn tegen eind januari 2018. Heeft u vragen kan u gerust contact opnemen met ons via het contactformulier op de website. (https://www.mijnclb.be/informatieveiligheid) Tegen eind januari zullen we bij iedereen nagaan wat de stand van zaken is.
 • Invullen en controleren documenten
  Vanaf heden wordt gevraagd de documenten, opgesomd op de website informatieveiligheid, te controleren en aan te vullen indien nodig.
  • vertrouwelijkheidsverklaringen
  • inventaris IT-materiaal
  • matrix toegangsrechten digitale opslag data (eigen server/gehoste server/cloud/nas-schijf/...)
  • matrix toegangsrechten gebouw/lokalen
 • Incidentenregister
  Vanaf heden wordt verwacht dat er een incidentenregister wordt bijgehouden en dat bij datalek de informatieveiligheidsconsulenten verwittigd worden
 • FAQ's
  Op basis van vragen collega's is start gemaakt van de FAQ's op de website.
 • Toestemming gegevens op de website
  Wanneer je inlogt op de site staat bij laatste nieuws een link. Gelieve hier naar toe te gaan en de gegevens in te vullen

Daar mei 2018 dichterbij komt zijn we genoodzaakt een strikte planning aan te houden!!