Info

Hier komt algemene info, veelgestelde vragen en naslagwerken terug vinden.

Brochure

In 7 stappen naar gegevensbescherming in het onderwijs.
Deze brochure kwam tot stand in samenwerking met de Privacycommissie, de Vlaamse Toezichtcommissie en de onderwijsverstrekkers.
Download de brochure.

Verdere aanvulling en technische uitwerking van de brochure ‘In 7 stappen naar gegevensbescherming in het onderwijs’. Een overzicht van de voornaamste rechten en plichten die uit de AVG voortvloeien en waaraan onderwijsinstellingen moeten voldoen. De aangehaalde voorbeelden en toelichtingen bij de AVG hebben als doel om de AVG beter te begrijpen en te implementeren binnen het onderwijsveld maar hebben geen juridische precedentswaarde.
Download de brochure