Email 30 januari 2018

Beste aanspreekpunt informatieveiligheid,

Het Departement Onderwijs zal in de week vóór de krokusvakantie een brochure verspreiden ‘In 7 stappen naar gegevensbescherming in het onderwijs’. Deze brochure biedt een algemene blik op de AVG en een aantal stappen ter implementatie. Ze kwam tot stand i.s.m. de onderwijsnetten en de Privacycommissie en zal verspreid worden via Schooldirect.(niet via Mijn Onderwijs)
De brochure zal je nadien terugvinden op onze website www.mijnclb.be/informatieveiligheid

Verder delen we jullie graag mee dat de pagina ‘bewustwording’ werd aangevuld met

  • een basis-presentatie die door de aanspreekpunten gebruikt kan worden om de medewerkers te informeren
  • kahoot + instructie
  • affiche
  • banner
Je kan hier volop gebruik van maken voor de bewustwordingscampagne op jouw CLB, zoals vastgelegd in onze gezamenlijke jaarplanning.

Indien je het toestemmingsformulier om jouw gegevens achter een login te publiceren op deze website nog niet hebt ingevuld, doe dit zeker bij de eerstvolgende keer dat je inlogt. Controleer ook nog eens je gegevens.

Voor centra die de risico-analyse nog niet hebben doorgestuurd, gelieve dit te doen naar de informatieveiligheidsconsulent van jouw net.

De netoverstijgende werkgroep informatieveiligheid CLB zal de komende periode focussen op het klaarstomen van het model van dataregister en model van verwerkersovereenkomst. Netoverstijgend wordt binnen onderwijs gewerkt aan modellen die zullen afgetoetst worden met de Privacycommissie. Na fiat van de modellen, zullen wij dit CLB-specifiek maken.

De volgende communicatie mag je verwachten woensdag 28 februari.