Email 28 februari 2018

Beste aanspreekpunt informatieveiligheid,

De aangekondigde brochure 'In 7 stappen naar gegevensbescherming in het onderwijs' is via Schooldirect verspreid. De brochure is terug te vinden op het tabblad Info.

Herinnering aan de opdracht de bewustwordingscampagne. Materialen hiervoor kan je terugvinden op het tabblad mijn CLB - bewustwording.

Voor de centra die de risico-analyse nog niet hebben doorgestuurd, gelieve dit te doen naar de informatieveiligheidsconsulent van je net. De netoverstijgende werkgroep informatieveiligheid wil deze analyses geanonimiseerd verwerken om de noden van de sector in kaart te brengen in functie van het begeleidingstraject volgend schooljaar.

In maart mag je volgende documenten verwachten:

  • een verkorte privacyverklaring om op de (medische) vragenlijsten te plaatsen
  • een uitgebreide privacyverklaring dat de centra kunnen gebruiken o.a. om op de website te plaatsen

Conform de jaarplanning horen onderstaande items behandeld te zijn:

  • vertrouwelijkheidsverklaring personeel - tekenen / arbeidsreglement
  • vertrouwelijkheidsverklaring stagiairs/externen
  • inventarisatie IT-materiaal (hard- en software)
  • toegangsrechten tot netwerk
  • toegangsrechten tot gebouw/lokalen

We maakten een procedure melding incidenten en datalekken op, terug te vinden op de website, op het tabblad Mijn CLB bij incidentenregister. Denk er aan het incidentenregister consequent aan te vullen. Dit is tevens belangrijk in kader van aantoonbaarheid.

Model van dataregister en model van verwerkersovereenkomst is nog in ontwikkeling. Later hier meer over.

Een volgende communicatie mag je eind maart verwachten.