Register van verwerkingsactiviteiten

Doelstelling

Art. 30 Register van de verwerkingsactiviteiten

Doel is in kaart te brengen welke verwerkingen van persoonsgegevens je op het CLB doet bij de uitvoering van de taken en deze te documenteren.
Dit register biedt een overzicht/opsomming van o.a. het soort persoonsgegevens dat je verwerkt, de rechtsgrond, het doel, van wie je de gegevens verwerkt, hoe lang je ze bewaart, of je de gegevens doorgeeft en aan wie, de beveiliging ervan.

Download