Procedures

Om veilig en correct met informatie en -systemen te kunnen omgaan, moeten allerlei afspraken worden vastgelegd (bv. gebruik van wachtwoord, e-mail, USB-sticks,...). Doel is deze te borgen in procedures zodat iedereen binnen het CLB de richtlijnen kan nalezen en toepassen.

Heb je een uitgewerkte procedure en je wil dat we ze nalezen: stuur ze ons door.
Heb je een tuigewerkte procedure en je wil ze delen via dit platform, stuur ze ons door.

Procedure rond gebruik wachtwoorden

Doelstelling

Het doel van deze procedure is het omschrijven hoe op een correcte en veilige manier wordt omgegaan met wachtwoorden. In deze PR krijg je algemene richtlijnen over samenstelling van je wachtwoord, wat je wel en niet mag doen met je wachtwoord, waar je zeker moet op letten,...

Download

Wachtwoorden gelekt?!

Begin april 2018 kwam in het nieuws dat er 1,4 miljard wachtwoorden waren gelekt. VRT-nieuws
Wijzig geregeld jouw wachtwoord, kies een sterk wachtwoord....
Controletools die naar aanleiding van dit bericht gecommuniceerd werden:
Haveibeenpwned.com
Gotcha.pw

Procedure rond gebruik email

Doelstelling

Deze policy heeft als doel ervoor te zorgen dat binnen het CLB op een correcte manier wordt omgegaan met e-mail en dat de gebruikers zich er bewust van zijn wat als aanvaardbaar, respectievelijk onaanvaardbaar gebruik van e-mail wordt beschouwd.

Download

Procedure incidentenmelding

Doelstelling

Deze procedure kan op het CLB gebruikt worden om iedereen toe te laten op een correcte wijze om te gaan met incidenten.
Zie ook incidentenregister.

Download