Structuur

Doel is het vastleggen van rollen en verantwoordelijkheden inzake het informatieveiligheidsbeleid.

Informatieveiligheidsconsulent

Doelstelling

Doel is dat de informatieveiligheidsconsulent het CLB ondersteunt door het aanbieden/ter beschikking stellen van instrumenten en informatie en het beantwoorden van vragen.

Informatie

Jasmina Jamil - 02 240 07 50 - jasmina.jamil@vrijclbnetwerk.be

Sofie Descamps - - sofie.descamps@g-o.be

Belkacem Aggoune - - belkacem.aggoune@ovsg.be

Aanspreekpunt informatieveiligheid - Cel informatieveiligheid

Doelstelling

Doel is dat het aanspreekpunt optreedt als

  • co√∂rdinerend lid van de Informatieveiligheidscel binnen het CLB en
  • aanspreekpunt voor de Netoverstijgende werkgroep informatieveiligheid CLB

Download