Jaarplanning 2017-2018

September
 • Aanduiding aanspreekpunt
 • Duiding takenpakket aanspreekpunt
 • Installatie Informatieveiligheidscel+ duiding (wie - wat – doel)
 • Doorgeven gegevens aanspreekpunt en informatieveiligheidscel aan de netgebonden informatieveiligheidsconsulenten tegen eind september
Oktober
 • Kick-off met de aanspreekpunten
November
 • Uitvoeren nulmeting binnen de informatieveiligheidscel op basis van de vragenlijst uitgewerkt door de werkgroep (+/- 2 u werk)
 • Prioritering a.d.h.v. de scores in de nulmeting
 • Opmaken jaaractieplan
 • Communicatie jaaractieplan aan de netgebonden informatieveiligheidconsulenten
December

Start Uitvoering jaaractieplan, focus op:

 • Invullen incidentenregister
 • Controle uitvoeren op basisdocumenten en desgevallend in orde brengen
  • vertrouwelijkheidsverklaring personeel - tekenen / arbeidsreglement
  • vertrouwelijkheidsverklaring stagiairs/externen
  • inventarisatie IT-materiaal (hard- en software)
  • toegangsrechten tot netwerk
  • toegangsrechten tot gebouw/lokalen
Januari
 • Uitvoeren jaaractieplan
 • Invullen incidentenregister
 • bewustwordingscampagne 1 in de centra naar alle personeelsleden
Februari
 • Uitvoeren jaaractieplan
 • Invullen incidentenregister
Maart
 • Uitvoeren jaaractieplan
 • Invullen incidentenregister
April
 • Uitvoeren jaaractieplan
 • Invullen incidentenregister
 • bewustwordingscampagne 2 in de centra naar alle personeelsleden
Mei
 • Evaluatie jaaractieplan
 • Invullen incidentenregister
Juni
 • Bijsturing/nieuw jaaractieplan
 • Invullen incidentenregister
 • Communicatie aangepaste jaaractieplan naar de netgebonden informatieveiligheidsconsulenten.