Logboek

Doelstelling

Het CLB moet, als verwerkingsverantwoordelijke, kunnen aantonen dat ze bij het verwerken van persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) naleeft.
Doel van het logboek is aan te tonen dat je acties onderneemt rond de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het informatieveiligheidsbeleid. Noteer hier alle activiteiten die je onderneemt: bv. bewustwording op een personeelsvergadering of op een teamoverleg, uitvoeren van de 0-meting, overleg van de informatieveiligheidscel,... Dit is een belangrijk instrument i.k.v. aantoonbaarheid.

Download