Verwerkersovereenkomst

Doelstelling

Onderwijsinstellingen (scholen, CLB's, CVO's, internaten) maken gebruik van heel wat digitale pakketten bij de uitvoering van hun taken. Voor CLB's denken we hierbij bv. o.a. aan LARS, personeelsadministratie- personeelsadministratiesystemen,... Hiervoor doen ze beroep op diverse leveranciers die, in opdracht van het CLB, een systeem aanbieden waarin vaak persoonsgegevens worden verwerkt. Eén van de verplichtingen die volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op de verwerkingsverantwoordelijke rust, is het afsluiten van een verwerkingsovereenkomst met de verwerkers waarin afspraken worden vastgelegd betreffende de verwerking van persoonsgegevens.
Omdat we willen vermijden dat iedereen het warm water moet uitvinden, slaan de onderwijsnetten de handen in elkaar om dit zo efficiënt mogelijk aan te pakken. We willen dan ook streven naar een afgeklopte intentieverklaring en een model van verwerkersovereenkomst.
De intentieverklaring dient als engagementsverklaring tussen leveranciers van digitale onderwijsmiddelen enerzijds en de onderwijsnetten anderzijds met als doel waarborgen te creëren voor de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens die door leveranciers in opdracht van onderwijsinstellingen worden verwerkt. Het model van verwerkersovereenkomst is een instrument voor onderwijsinstellingen waarbij ze een uniforme leidraad krijgen om afspraken vast te leggen en aldus aan de wettelijke verplichting te voldoen.

Op 25 mei 2018 worden de vernieuwde privacyregels, de General Data Protection Regulation (GDPR), van kracht. Net als andere sectoren engageert onderwijs zich om de privacy van leerlingen, internen, studenten, cursisten en personeelsleden conform die verscherpte regels te beschermen.
In de toekomst sluiten onderwijsinstellingen onder meer een verwerkersovereenkomst af met partners die in hun opdracht persoonsgegevens verwerken. Zo helpen ze mee de privacy van hun leerlingen, studenten, internen, cursisten en personeelsleden te beschermen. Om hen daarin te ondersteunen en de planlast te verminderen, werd op sectorniveau een modelovereenkomst ontwikkeld.
Die modelovereenkomst werd voorgesteld op een persconferentie op maandag 22 mei 2018. Het sectorinitiatief gaat uit van de onderwijsverstrekkers, Vrij CLB Netwerk, de Federatie Centra voor Basiseducatie, de Groep Educatieve en Wetenschappelijke Uitgevers, softwareontwikkelaars en aanbieders van digitale onderwijsmiddelen. Klik om het persbericht te lezen.

Download

Privacy in onderwijs, een initiatief van de onderwijsverstrekkers